Menü
Sepetim

Gizlilik Taahhüdü

GİZLİLİK TAAHHÜDÜ

BLC MAĞAZACILIK A.Ş.’ye ve Bilce Şirketler Grubu’na ait işyerlerinde ve işlerde gerçekleştireceğim çalışmalarım sırasında şirket çalışanları, müşterileri, ziyaretçileri hakkında elektronik, yazılı veya sözlü herhangi bir yolla öğrenmiş veya edinmiş olacağım her tür kişisel veri, fikri mülkiyet, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi ve belge “Gizli Bilgi” niteliğindedir ve Gizli Bilgi’nin kapsamına, bunlarla sınırlı olmaksızın, çizimler, fotoğraflar, yenilikler, ar-ge çalışmaları, sistemler, ücretler, promosyon fikirleri, süreçler, testler, formülleri, yöntemler ve teknikler, telif, marka, patent, endüstriyel tasarım, know-how, üretim, işleyiş, program, yazılım, veri, tarife, ürünler, pazarlama ve reklam çalışmaları, yargılama bilgileri, muhasebe kayıt ve bilgileri veya finansmanı, sözleşmeler, projeler, işler, iş planları, politikalar ve uygulamalar, biyometrik veriler, her türden resmi evrak, çalışan kayıtları, müşteri portföyü ve bunlara dair her nevi bilgiler ve belgeler ile yapılan görüşme, müzakere veya toplantılar sürecinde ifşa edilen tüm bilgiler ve toplantı notları, tarafıma teslim edilen her türlü belge, analiz, çalışma, teklif veya sair bilgiler ile ilgili kamuya açıklanmamış bilgiler girmektedir.

Gizli Bilgi’nin güvenliği konusunda bunların kendim dahil yetkisiz kişilerce öğrenilmesini, kullanılmasını, aktarılmasını veya yok edilmesini önlemeye ve herhangi bir hak ihlaline sebebiyet vermemeye yönelik olarak her türlü makul güvenlik önlemini almaya çalışacağımı, böyle bir hak ihlalini öğrendiğim yahut yetkisiz olduğum halde eriştiğim bir gizli bilgi olması halinde ilk olarak BLC MAĞAZACILIK A.Ş. bünyesinde bağlı olduğum birimin en üst yöneticisine gecikmeksizin bilgi vereceğimi ve üzerime düşen sorumlulukları yerine getireceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Gizli olmayan bilgilerin, aleni bilgilerin ve diğer kaynaklardan elde ettiğim bilgilerin gizlilik yükümlülüğüm kapsamı dışında olduğunu biliyorum.

Her ne gerekçeyle olursa olsun gizlilik yükümlülüğümün ihlali halinde zarar gören tarafın uğradığı/uğrayacağı menfi, müspet zararını doğmuş ve doğacak zararlarını, yetkili merciler önünde ispatı halinde sorumluluğum ölçüsünde ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Sorumlu olduğum bir zarar doğması halinde hiçbir ihtara veya yasal yollara başvurulmasına gerek kalmaksızın bu zararın öncelikle işçilik alacaklarımdan karşılanmasına muvafakat ederim.

BLC MAĞAZACILIK A.Ş.’ye ve Bilce Şirketler Grubu’na ait işyerlerinde ve işlerde gerçekleştireceğim çalışmalarımın herhangi bir nedenle sona ermesi halinde dahi, işbu taahhütnamede yer alan yükümlülüklerimin herhangi bir süreye tabi olmaksızın, devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.

AD / SOYAD:

TARİH:

İMZA:

 

Gizlilik Taahhüdü

GİZLİLİK TAAHHÜDÜ

BLC MAĞAZACILIK A.Ş.’ye ve Bilce Şirketler Grubu’na ait işyerlerinde ve işlerde gerçekleştireceğim çalışmalarım sırasında şirket çalışanları, müşterileri, ziyaretçileri hakkında elektronik, yazılı veya sözlü herhangi bir yolla öğrenmiş veya edinmiş olacağım her tür kişisel veri, fikri mülkiyet, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi ve belge “Gizli Bilgi” niteliğindedir ve Gizli Bilgi’nin kapsamına, bunlarla sınırlı olmaksızın, çizimler, fotoğraflar, yenilikler, ar-ge çalışmaları, sistemler, ücretler, promosyon fikirleri, süreçler, testler, formülleri, yöntemler ve teknikler, telif, marka, patent, endüstriyel tasarım, know-how, üretim, işleyiş, program, yazılım, veri, tarife, ürünler, pazarlama ve reklam çalışmaları, yargılama bilgileri, muhasebe kayıt ve bilgileri veya finansmanı, sözleşmeler, projeler, işler, iş planları, politikalar ve uygulamalar, biyometrik veriler, her türden resmi evrak, çalışan kayıtları, müşteri portföyü ve bunlara dair her nevi bilgiler ve belgeler ile yapılan görüşme, müzakere veya toplantılar sürecinde ifşa edilen tüm bilgiler ve toplantı notları, tarafıma teslim edilen her türlü belge, analiz, çalışma, teklif veya sair bilgiler ile ilgili kamuya açıklanmamış bilgiler girmektedir.

Gizli Bilgi’nin güvenliği konusunda bunların kendim dahil yetkisiz kişilerce öğrenilmesini, kullanılmasını, aktarılmasını veya yok edilmesini önlemeye ve herhangi bir hak ihlaline sebebiyet vermemeye yönelik olarak her türlü makul güvenlik önlemini almaya çalışacağımı, böyle bir hak ihlalini öğrendiğim yahut yetkisiz olduğum halde eriştiğim bir gizli bilgi olması halinde ilk olarak BLC MAĞAZACILIK A.Ş. bünyesinde bağlı olduğum birimin en üst yöneticisine gecikmeksizin bilgi vereceğimi ve üzerime düşen sorumlulukları yerine getireceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Gizli olmayan bilgilerin, aleni bilgilerin ve diğer kaynaklardan elde ettiğim bilgilerin gizlilik yükümlülüğüm kapsamı dışında olduğunu biliyorum.

Her ne gerekçeyle olursa olsun gizlilik yükümlülüğümün ihlali halinde zarar gören tarafın uğradığı/uğrayacağı menfi, müspet zararını doğmuş ve doğacak zararlarını, yetkili merciler önünde ispatı halinde sorumluluğum ölçüsünde ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Sorumlu olduğum bir zarar doğması halinde hiçbir ihtara veya yasal yollara başvurulmasına gerek kalmaksızın bu zararın öncelikle işçilik alacaklarımdan karşılanmasına muvafakat ederim.

BLC MAĞAZACILIK A.Ş.’ye ve Bilce Şirketler Grubu’na ait işyerlerinde ve işlerde gerçekleştireceğim çalışmalarımın herhangi bir nedenle sona ermesi halinde dahi, işbu taahhütnamede yer alan yükümlülüklerimin herhangi bir süreye tabi olmaksızın, devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.

AD / SOYAD:

TARİH:

İMZA:

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.